Logo-PK

logo-urzad

logo-kiph

KFG

I KOSZALIŃSKIE FORUM GOSPODARCZE, 25-26 września 2015,

Tematem Forum są: Wybrane aspekty rozwoju Pomorza Środkowego.

Termin i miejsce realizacji: 25-26 września 2015, Koszalin.

W związku z obchodami 750–lecia Miasta Koszalina oraz rozwojem gospodarczym regionu Pomorza Środkowego, Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa organizuje I-sze Koszalińskie Forum Gospodarcze.
Jest ono odpowiedzią na potrzeby, możliwości i wyzwania jakie stoją przed regionem w najbliższych latach. Jest inicjatywą rozpoczynającą szereg działań w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji poprzez scalanie i budowanie szeroko pojętej współpracy.

Cele Forum:
- Podnoszenie świadomości obywatelskiej w zakresie energetyki ekologicznej;
- Budowanie więzi gospodarczych;
- Wzmacnianie postaw proinnowacyjnych;
- Dostarczanie szeroko pojętej wiedzy, które będzie źródłem inspiracji, innowacji i przedsiębiorczości w regionie;
- Scalanie środowiska gospodarczego i rozwijanie współpracy.

Organizacja Forum ma za zadanie wspierać rozwój gospodarczy regionu Pomorza Środkowego.