Logo-PK

logo-urzad

logo-kiph

Organizator

 

 

 

Organizatorem Forum jest Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa, która jest jedyną niezależną i autonomiczną Izbą Gospodarczą w Koszalinie, której tradycja sięga początków tworzenia się w mieście wolnorynkowego środowiska gospodarczego. Równocześnie jest jedną z najstarszych organizacji samorządu gospodarczego w Polsce i w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. Założona została 14 listopada 1990 roku i zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Koszalinie pod numerem 1, na podstawie ustawy o Izbach Gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku. Izba zrzesza na zasadzie dobrowolności przedsiębiorstwa z terenu Koszalina i Pomorza Środkowego, a od 1993 r. jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Jest również jednym z ośrodków Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Podczas swojej długoletniej działalności na rzecz koszalińskiego środowiska gospodarczego odebrała szereg nagród i wyróżnień za zasługi dla rozwoju regionu. Jednym z najwartościowszych wyróżnień bez wątpienia jest Honorowa Złota Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego otrzymana od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego – śp. Władysława Husejko.

 

Partnerami Forum są:

- Urząd Miasta Koszalin.

 

- Politechnika Koszalińska.