Logo-PK

logo-urzad

logo-kiph

Program I Edycji Koszalińskiego Forum Gospodarczego

 

25-26 września 2015r.

"WYBRANE ASPEKTY ROZWOJU POMORZA ŚRODKOWEGO."

 


 

Dzień pierwszy - 25 września (Piątek) - Teatr Variete MUZA.

9:00-10:00

Rejestracja Gości

9:30

Konferencja prasowa

10:00-12:00 

Rozpoczęcie. Sesja Plenarna

„Energetyka przyszłości - przyszłość w energetyce.”

Poseł RP Stanisław Gawłowski -  Polityka klimatyczna i energetyczna Polski."

prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński -  „Synteza termojądrowa źródłem energii XXI wieku”

prof.  dr hab. Jacek Jagielski - „IV Generacja reaktorów jądrowych i fuzja termojądrowa – przyszłość energetyczna.”

12:00-13:00

Przerwa

13:00-14:30

Panel 1.

„Energetyka odnawialna, rozproszona i jądrowa.”

Energetyka wiatrowa – szanse i zagrożenia.

Energetyka rozproszona na Pomorzu Środkowym.

Energetyka jądrowa – konieczność, ekologia, zagrożenia.

Energetyka termojądrowa – czy przyszłość nieodległa?

14:30-14:45

Przerwa

14:45-16:15

Panel 2.

„Nowa perspektywa Unii Europejskiej 2014-2020.”

Innowacyjna Gospodarka - Inteligentny Rozwój (Przykłady dobrych praktyk nauka-biznes-innowacje).

Infrastruktura i Środowisko (inwestycje w regionie planowane na lata 2014-2020).

Wiedza Edukacja Rozwój (Projekty: Uczelnia – Samorząd – Przedsiębiorca – Szkolnictwo Zawodowe).

Polska Cyfrowa.

Regionalne programy operacyjne.

16:15-16:30

Przerwa

16:30-18:00

Panel 3.

„Otoczenie innowacyjnego biznesu - wsparcie dla firm.”

Znaczenie Izb Gospodarczych dla gospodarki i przedsiębiorczości Polski.

Wspieranie przedsiębiorczości przez inne Instytucje Otoczenia Biznesu (Parki Technologiczne, agencje rządowe, marszałkowskie, miejskie).

Idea i przyszłość klasteringu w Polsce.

„Badanie klimatu Przedsiębiorczości w Koszalinie,” podsumowanie projektu realizowanego przez Centrum Innowacji Przedsiębiorczości w Koszalinie.

Instrumenty wsparcia ze strony samorządów i administracji lokalnej.

18:00-18:30

Przerwa

18:30-19:00

Podsumowanie dyskusji panelowych – sformułowanie wniosków.

19:00-20:00

Koncert "Bo jak nie my to kto" w wykonaniu Pawła Barów.

20:00-23:00

Bankiet

 


 

Dzień drugi-26 września (sobota)

Politechnika Koszalińska, Koszalińska Biblioteka Publiczna, Archiwum Państwowe.

10:00-11:30

Panel studentów i młodych pracowników nauki – aula Politechniki Koszalińskiej, ul. Śniadeckich 2.

  • „Metody akumulacji energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym.”

  • "Diagnostyka aparatów, urządzeń oraz linii elektroenergetycznych, za pomocą helikopterów."

  • „Pierwiastki ziem rzadkich w przemyśle.”

  • "Monitorowanie procesu spawania na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym firmy Panasonic."

  • „Przewody wysokotemperaturowe HTLS.”

  • „Historia polskiej energetyki wiatrowej.”

  • „Problemy oceny tła akustycznego w pomiarach hałasu turbin wiatrowych.”

(Po zakończeniu podstawione zostaną bezpłatne autobusy, które przewiozą uczestników
w miejsca pozostałych wydarzeń.)

11:30-15:00

Zwiedzanie Koszalińskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dni otwarte w przedsiębiorstwach (Windhunter, Meden-Inmed, Q4Glass).

Dni otwarte w Archiwum Państwowym.

14:00

Warsztaty dla mieszkańców Koszalina pn. "Jak wyzwolić energię w budżecie domowym" prowadzone przez Fundację Nauka Dla Środowiska – Koszalińska Biblioteka Publiczna.

15:00

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów dla finalistów obydwu konkursów organizowanych w ramach Forum - Sala Kinowa Koszalińskiej Biblioteki Publicznej.

 


 

Dzień podsumowujący - 29 września (wtorek) Koszalińska Biblioteka Publiczna.

10:00–11:00

Sesja podsumowująca Forum i konferencja prasowa – Koszalińska Biblioteka Publiczna.