Logo-PK

logo-urzad

logo-kiph

Konkurs Plastyczny Ilustracje do Hymnu Koszalina

 

Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie określonej w warunkach uczestnictwa pracy plastycznej ilustrującej dowolną zwrotkę lub refren hymnu Koszalina „Pieśń o Ziemi Koszalińskiej" autorstwa Władysława Turowskiego. Prace konkursowe można zgłaszać od 10 lipca 2015 do 10 września 2015 roku do godziny 23.59 (decyduje data i godzina stempla pocztowego lub godzina dostarczenia do biura KIPH w godzinach pracy biura w ostatnim dniu konkursu). Organizatorem Konkursu jest Pierwsze Koszalińskie Forum Gospodarcze / Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, współorganizatorami są Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz Politechnika Koszalińska.

 

>>>Regulamin Konkursu Ilustracje do Hymnu Koszalina