Logo-PK

logo-urzad

logo-kiph

Szkolenie dotyczące Prawnych aspektów budowy źródeł wytwarzających energię elektryczną w świetle zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii.

 

Termin i miejsce: 24.09.2015 r. - Koszalin.

 

Tematem szkolenia są prawne aspekty budowy źródeł wytwarzających energię elektryczną w świetle zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Celem szkolenia jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy w zakresie zasad prowadzenia inwestycji w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii ze szczególnym omówieniem poszczególnych rodzajów źródeł wytwórczych.

Zasady wynikające z nowej Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii zaprezentowane zostaną w sposób praktyczny. Na tle zapisów w/w ustawy przedstawione zostaną procesy realizacji inwestycji poszczególnych grup źródeł wytwórczych. 

 Szkolenie jest odpłatne. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt z organizatorem.

>>>Program szkolenia.